namazın faydaları nelerdir?

2. ÜNİTE
NAMAZ İBADETİ
1. Namaz Nedir? Niçin Kılınır?
Kazanım : Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar.
Soru : İslam’ın şartları nelerdir?
Cevap :
· Kelime-i şahadet getirmek
· Namaz kılmak
· Oruç tutmak
· Zekat vermek
· Hacca gitmek
Soru : Kimler namaz kılmakla sorumludur?
Cevap :
· Müslüman olanlar
· Akıllı olanlar
· Ergenlik çağına girmiş olanlar
Aşağı Şerit: •  “… Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın” (Bakara suresi, 238. ayet.)
Aşağı Şerit: • “… Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın” (Bakara suresi, 238. ayet.)
AYET


Namazla İlgili Hadisler


external image clip_image002.gifYatay Kaydırma: Ben namaz kılarım. Çünkü, sahip olduğum her şey Allah’ın bana bir hediyesidir. Varlığımı Allah’a borçluyum ve onun vermiş olduğu nimetlerle yaşamımı devam ettiriyorum. Allah’a vermiş olduğu bu nimetlerden dolayı şükretmem gerekir. Allah’a şükretmenin en güzel yolu da ona ibadet etmektir. Ayrıca, Allah kendisine ibadet etmemizi istemiştir. Allah’a ibadet ederek sevgisini kazanabilirim, bu da beni huzurlu ve mutlu eder. Bu ibadetlerin başında da namaz gelir. Günde beş vakit namaz kılarak, beş ayrı zamanda Allah’ın huzuruna çıkarak ona şükretmiş olurum.
Yatay Kaydırma: Ben namaz kılarım. Çünkü, sahip olduğum her şey Allah’ın bana bir hediyesidir. Varlığımı Allah’a borçluyum ve onun vermiş olduğu nimetlerle yaşamımı devam ettiriyorum. Allah’a vermiş olduğu bu nimetlerden dolayı şükretmem gerekir. Allah’a şükretmenin en güzel yolu da ona ibadet etmektir. Ayrıca, Allah kendisine ibadet etmemizi istemiştir. Allah’a ibadet ederek sevgisini kazanabilirim, bu da beni huzurlu ve mutlu eder. Bu ibadetlerin başında da namaz gelir. Günde beş vakit namaz kılarak, beş ayrı zamanda Allah’ın huzuruna çıkarak ona şükretmiş olurum.
YAZALIM
621
2. Namazın Şartları
2. 1. Namaza Hazırlık Şartları
Kazanım : Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.
Kazanım : Namaza hazırlık şartlarını belirtir.
3.1.1. Abdest, Boy Abdesti ve Teyemmüm
Abdest
Soru : Abdestin farzı kaçtır ve nelerdir?
Cevap : 4’ tür. Bunlar:
· Yüzü yıkamak,
· Başımızın dörtte birini yıkamak
· Elleri dirseklerle beraber yıkamak.
· Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
Yatay Kaydırma: Ben şöyle Abdest alırım: Abdest almaya başlarken önce euzü besmele çekerim ve “Niyet ettim Allah rızası için Abdest almaya.” diyerek niyet ederim. Sonra ellerimi yıkar, ağzıma ve burnuma üçer defa su veririm. Daha sonra yüzümü, sonra sağ kolumdan başlayarak kollarımı dirseklerime kadar yıkarım. Başımı mesh ettikten sonra serçe parmağımla kulağımın içini, baş parmağımla da arkasını temizlerim. Daha sonra elimiz arkasıyla ensemi mesh ederim. En son, sağ ayaktan başlayarak ayaklarımı parmak araları ve topuğuyla birlikte yıkarım.
Yatay Kaydırma: Ben şöyle Abdest alırım: Abdest almaya başlarken önce euzü besmele çekerim ve “Niyet ettim Allah rızası için Abdest almaya.” diyerek niyet ederim. Sonra ellerimi yıkar, ağzıma ve burnuma üçer defa su veririm. Daha sonra yüzümü, sonra sağ kolumdan başlayarak kollarımı dirseklerime kadar yıkarım. Başımı mesh ettikten sonra serçe parmağımla kulağımın içini, baş parmağımla da arkasını temizlerim. Daha sonra elimiz arkasıyla ensemi mesh ederim. En son, sağ ayaktan başlayarak ayaklarımı parmak araları ve topuğuyla birlikte yıkarım.
YAZALIMSoru : Abdesti bozan şeyler nelerdir?
Cevap :
· Küçük veya büyük tuvaletini yapmak
· Uyumak.
· Namazda yanındaki işitecek kadar gülmek
· Yellenmek
· Kan akması
Bulut Belirtme Çizgisi: Ağza ve burna su vererek bütün vücudu kuru bir yer kalmaksızın yıkamaktır
Bulut Belirtme Çizgisi: Ağza ve burna su vererek bütün vücudu kuru bir yer kalmaksızın yıkamaktır
Boy Abdesti


Gusül (Boy) Abdesti


Soru : Guslün farzları nelerdir?
Cevap :
· Ağza üç defa su vererek temizlemek
· Burna üç defa su vererek temizlemek
· Bütün vücudu yıkamak
Yatay Kaydırma: Ben şöyle Gusül Abdesti alırım:Euzü besmele çekerim ve niyet ederim. Önce ellerimi yıkarım. Ağzıma üç defa su alır ve ağzımı çalkalarım. Daha sonra burnuma üç defa su çekerek burnumu temizlerim. Başımı yıkadıktan sonra sağ tarafımdan başlayarak bütün vücudumu hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkarım
Yatay Kaydırma: Ben şöyle Gusül Abdesti alırım:Euzü besmele çekerim ve niyet ederim. Önce ellerimi yıkarım. Ağzıma üç defa su alır ve ağzımı çalkalarım. Daha sonra burnuma üç defa su çekerek burnumu temizlerim. Başımı yıkadıktan sonra sağ tarafımdan başlayarak bütün vücudumu hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkarım
YAZALIM


Teyemmüm
Soru : Teyemmümün farzı kaçtır ve nelerdir?
Cevap :
Teyemmümün farzı 2 ‘dir. Bunlar:
· Niyet
· Darb 622
Yatay Kaydırma: Ben şöyle teyemmüm alırım:Euzü besmele çekerim ve niyet ederim. Ellerimi temiz toprağa bir defa vururum. Ellerimim yan yana getirerek birbirine hafifçe vurup tozları silkelerim. Sonra ellerimin içi ile yüzümün tamamını bir kere meshederim. Ellerimi tekrar toprağa vurarak sol elimin içi ile sağ kolumu dirseklerle beraber; sağ elimin içi ile de sol kolumu dirseklerle beraber meshederim
Yatay Kaydırma: Ben şöyle teyemmüm alırım:Euzü besmele çekerim ve niyet ederim. Ellerimi temiz toprağa bir defa vururum. Ellerimim yan yana getirerek birbirine hafifçe vurup tozları silkelerim. Sonra ellerimin içi ile yüzümün tamamını bir kere meshederim. Ellerimi tekrar toprağa vurarak sol elimin içi ile sağ kolumu dirseklerle beraber; sağ elimin içi ile de sol kolumu dirseklerle beraber meshederim
YAZALIM

2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
Soru : Namazın dışındaki farzlar (Hazırlık şartları) nelerdir?
Cevap :
· Abdest almak ve gerekli hallerde gusül yapmak. Suyun bulunmadığı zamanlarda da teyemmüm almak.
· Bedenin, namaz kılınacak elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması
· Namaz kılarken örtülmesi gereken yerleri örtmek
· Kıbleye yönelmek
· Vakit
· Niyet
Soru : Namazda örtünmenin erkeklerde ve kadınlardaki ölçüsü nedir?
Cevap :
· Erkeklerde göbekle diz kapağı arası
· Kadınlarda el, yüz ve ayaklar dışındaki bütün beden
2.2. Namazın Kılınış Şartları
Kazanım : Namazın kılınış şartlarını açıklar.
Soru : Namazın içindeki farzlar( Kılınış şartları) nelerdir?
Cevap :
· Başlangıç Tekbiri (Namaza başlarken “Allahü Ekber” diyerek tekbir alınır)
· Ayakta durmak (Namazda gerekli yerlerde ayakta durulur)
· Okumak (Kur’an ı Kerimden bir miktar okunur)
· Eğilmek (Eller diz kapağına erişecek kadar eğilinir)
· Kapanmak(Dizleri, avuç içlerini ve alnı yere koyarak kapanılır)
· Oturmak (Namazın sonunda "Ettehiyyatü" okuyacak kadar oturulur.)
3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
Kazanım : Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur.
Bulut Belirtme Çizgisi: Namaz vakitlerini ilan eden bir duyurudur
Bulut Belirtme Çizgisi: Namaz vakitlerini ilan eden bir duyurudur
EzanEzanBulut Belirtme Çizgisi: Ezan okuyan kişidir.
Bulut Belirtme Çizgisi: Ezan okuyan kişidir.
MüezzinBulut Belirtme Çizgisi: İlk ezanı okuyandır ve peygamberimizin müezzinidir
Bulut Belirtme Çizgisi: İlk ezanı okuyandır ve peygamberimizin müezzinidir

Hz. Bilali Habeşi
BİLELİM
Yatay Kaydırma: Ezanı peygamberimiz döneminde bir sahabe rüyasında görmüştür
Yatay Kaydırma: Ezanı peygamberimiz döneminde bir sahabe rüyasında görmüştür


623

Ezanın Sözleri Ezanın Anlamı
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: •  Allah en büyüktür ( Dört kere)•  Allah’tan başka Tanrı olmadığına tanıklık ederim (İki kere)•  Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık ederim (İki kere)•  Haydi namaza ( İki kere)•  Haydi kurtuluşa ( İki kere)•  Allah en büyüktür ( İki kere)•  Allah’tan başka Tanrı yoktur ( Bir kere)
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: • Allah en büyüktür ( Dört kere)• Allah’tan başka Tanrı olmadığına tanıklık ederim (İki kere)• Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık ederim (İki kere)• Haydi namaza ( İki kere)• Haydi kurtuluşa ( İki kere)• Allah en büyüktür ( İki kere)• Allah’tan başka Tanrı yoktur ( Bir kere)


Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: •  Allahü ekber( Dört kere)•  Eşhedü enla ilahe illallah (İki kere)•  Eşhedü enne Muhammeden Resulüllah (İki kere)•  Hayye ales salah( İki kere)•  Hayye alel felah( İki kere)•  Allahü ekber( İki kere)•  La ilahe illallah
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: • Allahü ekber( Dört kere)• Eşhedü enla ilahe illallah (İki kere)• Eşhedü enne Muhammeden Resulüllah (İki kere)• Hayye ales salah( İki kere)• Hayye alel felah( İki kere)• Allahü ekber( İki kere)• La ilahe illallah

BİLELİM
Yatay Kaydırma: Sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak iki defa “ Essalatü hayrun minennevm.” denir. Bu ifade “Namaz, uykudan hayırlıdır.” anlamına gelmektedir.
Yatay Kaydırma: Sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak iki defa “ Essalatü hayrun minennevm.” denir. Bu ifade “Namaz, uykudan hayırlıdır.” anlamına gelmektedir.BİLELİM
Yatay Kaydırma: Kamet, namazın farzlarından önce açıktan ve hızlı bir şekilde okunur. Kamette ezandan farklı olarak “ Hayye alel felah” tan sonra, iki kere “ Kad kametis salah.” ifadesi söylenir.
Yatay Kaydırma: Kamet, namazın farzlarından önce açıktan ve hızlı bir şekilde okunur. Kamette ezandan farklı olarak “ Hayye alel felah” tan sonra, iki kere “ Kad kametis salah.” ifadesi söylenir.4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
Kazanım : Namazın kılınışını gösterir.
Kazanım : Vakit namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
Soru : Günlük namazlar nelerdir?
Cevap :
· Sabah namazı
· Öğle namazı
· İkindi namazı
· Akşam namazı
· Yatsı namazı

624
Bulut Belirtme Çizgisi: 4 rekattir.2+2
Bulut Belirtme Çizgisi: 4 rekattir.2+2


Bulut Belirtme Çizgisi: İlk iki rekatı sünnet, son iki rekatı farzdır.
Bulut Belirtme Çizgisi: İlk iki rekatı sünnet, son iki rekatı farzdır.

Sabah namazı

Bulut Belirtme Çizgisi: İlk dört rekatı ilk sünnet, ikinci dört rekatı farz ve son iki rekatı son sünnettir.
Bulut Belirtme Çizgisi: İlk dört rekatı ilk sünnet, ikinci dört rekatı farz ve son iki rekatı son sünnettir.


Bulut Belirtme Çizgisi: 10 rekattir.4+4+2
Bulut Belirtme Çizgisi: 10 rekattir.4+4+2


Öğle namazı

Bulut Belirtme Çizgisi: 8 rekattir.4+4
Bulut Belirtme Çizgisi: 8 rekattir.4+4


Bulut Belirtme Çizgisi: İlk dört rekatı sünnet, ikinci dört rekatı farzdır.
Bulut Belirtme Çizgisi: İlk dört rekatı sünnet, ikinci dört rekatı farzdır.

İkindi namazı


Bulut Belirtme Çizgisi: 5 rekattir.3+2
Bulut Belirtme Çizgisi: 5 rekattir.3+2


Bulut Belirtme Çizgisi: İlk üç rekatı farz , iki rekatı sünnettir.Önce farzı sonra sünneti kılınır.
Bulut Belirtme Çizgisi: İlk üç rekatı farz , iki rekatı sünnettir.Önce farzı sonra sünneti kılınır.

Akşam namazı


Bulut Belirtme Çizgisi: 10 rekattir.4+4+2
Bulut Belirtme Çizgisi: 10 rekattir.4+4+2


Bulut Belirtme Çizgisi: İlk dört rekatı ilk sünnet, ikinci dört rekatı farz ve sonraki iki rekatı son sünnettir.
Bulut Belirtme Çizgisi: İlk dört rekatı ilk sünnet, ikinci dört rekatı farz ve sonraki iki rekatı son sünnettir.

Yatsı namazı

Bulut Belirtme Çizgisi: 3 rekattır.
Bulut Belirtme Çizgisi: 3 rekattır.


Bulut Belirtme Çizgisi: Vacip bir namazdır.Yatsı namazından sonra kılınır.
Bulut Belirtme Çizgisi: Vacip bir namazdır.Yatsı namazından sonra kılınır.

Vitir namazı625Sabah namazı


Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışıİlk sünnetinin kılınışı:•  Öğle namazının sünnetine niyet edilir.•  İkinci rekatın sonunda oturuşta sadece Tahiyyat okunur.•  Üçüncü ve dördüncü rekatta ayakta Fatiha ve ek sure okunur.Farzının kılınışı:•  Öğle namazının farzına niyet edilir.•  Sünnetinden tek farkı üçüncü ve dördüncü rekatlarda sadece fatiha okunur. Ek sure okunmaz.Son sünnetinin kılınışı:•  Son sünnetine niyet edilir.•  Sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışıİlk sünnetinin kılınışı:• Öğle namazının sünnetine niyet edilir.• İkinci rekatın sonunda oturuşta sadece Tahiyyat okunur.• Üçüncü ve dördüncü rekatta ayakta Fatiha ve ek sure okunur.Farzının kılınışı:• Öğle namazının farzına niyet edilir.• Sünnetinden tek farkı üçüncü ve dördüncü rekatlarda sadece fatiha okunur. Ek sure okunmaz.Son sünnetinin kılınışı:• Son sünnetine niyet edilir.• Sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışı•  Önce sünneti, sonra farzı kılınır.•  Sünneti ve farzının kılınışı aynıdır. Sadece niyetleri farklıdır.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışı• Önce sünneti, sonra farzı kılınır.• Sünneti ve farzının kılınışı aynıdır. Sadece niyetleri farklıdır.


Öğle namazı
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: KılınışıSünnetinin kılınışı:•  İkindi namazının sünnetine niyet edilir.•  Öğle namazının sünnetinden iki farkı vardır.Birincisi ; ilk oturuşta tahiyyattan sonra Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur.İkincisi ; Üçüncü rekatta fatihadan önce Sübhaneke okunur.Farzının kılınışı:•  İkindi namazının farzına niyet edilir.•  Öğle namazının farzı gibi kılınır.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: KılınışıSünnetinin kılınışı:• İkindi namazının sünnetine niyet edilir.• Öğle namazının sünnetinden iki farkı vardır.Birincisi ; ilk oturuşta tahiyyattan sonra Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur.İkincisi ; Üçüncü rekatta fatihadan önce Sübhaneke okunur.Farzının kılınışı:• İkindi namazının farzına niyet edilir.• Öğle namazının farzı gibi kılınır.İkindi namazı
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: KılınışıFarzının kılınışı:•  Akşam namazının farzına niyet edilir.•  Öğle namazının farzının üç rekatı gibi kılınır. Tek bir farkı vardır. Üçüncü rekatta ayağa kalkılmaz son oturuş yapılır.Sünnetinin kılınışı:•  Akşam namazının sünnetine niyet edilir.•  Sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: KılınışıFarzının kılınışı:• Akşam namazının farzına niyet edilir.• Öğle namazının farzının üç rekatı gibi kılınır. Tek bir farkı vardır. Üçüncü rekatta ayağa kalkılmaz son oturuş yapılır.Sünnetinin kılınışı:• Akşam namazının sünnetine niyet edilir.• Sabah namazının sünneti gibi kılınır.Akşam namazı


Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışıİlk sünnetinin kılınışı:•  Yatsı namazının ilk sünnetine niyet edilir.•  İkindi namazının sünneti gibi kılınır.Farzının kılınışı:•  Yatsı namazının farzına niyet edilir.•  Öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır.Son sünnetinin kılınışı:•  Yatsı namazının son sünnetine niyet edilir.•  Sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışıİlk sünnetinin kılınışı:• Yatsı namazının ilk sünnetine niyet edilir.• İkindi namazının sünneti gibi kılınır.Farzının kılınışı:• Yatsı namazının farzına niyet edilir.• Öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır.Son sünnetinin kılınışı:• Yatsı namazının son sünnetine niyet edilir.• Sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Yatsı namazıKöşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışı:•  Vitir namazını kılmaya niyet edilir.•  İlk iki rekat akşam namazının farzının iki rekatı gibi kılınır.•  Üçüncü rekatta besmele çekilir, fatiha ve ek sure okunur. Sonra başlangıç tekbiri alınır ve kunut duaları okunur.•  Son oturuş yapılır selam verilir.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışı:• Vitir namazını kılmaya niyet edilir.• İlk iki rekat akşam namazının farzının iki rekatı gibi kılınır.• Üçüncü rekatta besmele çekilir, fatiha ve ek sure okunur. Sonra başlangıç tekbiri alınır ve kunut duaları okunur.• Son oturuş yapılır selam verilir.

Vitir namazı
626

BİLELİM
Yatay Kaydırma: Namaza niyet•  Niyet namazın farzlarından birisidir.•  Namaza başlamadan hemen önce euzü besmele çekilerek yerine getirilir.•  Hangi namaz kılınacaksa o namazın ismi söylenerek niyet edilir.•  Şöyle niyet yapılır: “ Niyet ettim Allah ruzası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya.”
Yatay Kaydırma: Namaza niyet• Niyet namazın farzlarından birisidir.• Namaza başlamadan hemen önce euzü besmele çekilerek yerine getirilir.• Hangi namaz kılınacaksa o namazın ismi söylenerek niyet edilir.• Şöyle niyet yapılır: “ Niyet ettim Allah ruzası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya.”

Yatay Kaydırma: Başlangıç tekbiri•  Niyet ettikten sonra eller kaldırılarak “ Allahü ekber” denilir.•  Erkekler ellerini, başparmakları kulaklarının yumuşak yerlerine değecek kadar kaldırırlar. El ayaları karşıya bakar.•  Bayanlar omuzlarına yakın olarak kaldırırlar.
Yatay Kaydırma: Başlangıç tekbiri• Niyet ettikten sonra eller kaldırılarak “ Allahü ekber” denilir.• Erkekler ellerini, başparmakları kulaklarının yumuşak yerlerine değecek kadar kaldırırlar. El ayaları karşıya bakar.• Bayanlar omuzlarına yakın olarak kaldırırlar.
BİLELİM
Yatay Kaydırma: Ayakta Durmak•  Erkekler, ellerini göbek altında bağlarlar. Sağ elin baş ve küçük parmaklarıyla sol elin bileği kavranır.•  Bayanlar, ellerini göğüs üstüne koyarlar. Sağ el sol elin üstünde olur.•  Kuran’dan bir miktar okunur.
Yatay Kaydırma: Ayakta Durmak• Erkekler, ellerini göbek altında bağlarlar. Sağ elin baş ve küçük parmaklarıyla sol elin bileği kavranır.• Bayanlar, ellerini göğüs üstüne koyarlar. Sağ el sol elin üstünde olur.• Kuran’dan bir miktar okunur.
BİLELİM
Soru : İlk rekatlarda kıyam esnasında okunacak dualar nelerdir?
Cevap :
· Sübhaneke
· Fatiha
· Ek sure
Soru : İkinci rekatta kıyam esnasında okunacak dualar nelerdir?
Cevap :
· Fatiha
· Ek sure

Yatay Kaydırma: Rüku•  Erkekler yere paralel olarak eğilip avuçlarıyla dizlerini tutarlar. Dizlerini ve dirseklerini bükmezler•  Bayanlar, ellerini dizlerinden yukarı koyarlar. Dizlerini biraz bükerler. Erkekler kadar eğilmezler•  Bir rekatta bir kez yapılır.•  Rükuda gözler secdeye veya parmak uçlarına bakar.
Yatay Kaydırma: Rüku• Erkekler yere paralel olarak eğilip avuçlarıyla dizlerini tutarlar. Dizlerini ve dirseklerini bükmezler• Bayanlar, ellerini dizlerinden yukarı koyarlar. Dizlerini biraz bükerler. Erkekler kadar eğilmezler• Bir rekatta bir kez yapılır.• Rükuda gözler secdeye veya parmak uçlarına bakar.
BİLELİM


Yatay Kaydırma: Öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını kılarken 3. ve 4. rekatlarında ayakta iken sadece fatiha suresi okunur.
Yatay Kaydırma: Öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını kılarken 3. ve 4. rekatlarında ayakta iken sadece fatiha suresi okunur.
Yatay Kaydırma: Fatiha suresi namazların her rekatında okunur.
Yatay Kaydırma: Fatiha suresi namazların her rekatında okunur.
BİLELİM BİLELİM627
Yatay Kaydırma: Öğle namazının sünnetini kılarken ilk oturuşta sadece ettehiyyatü okunur.
Yatay Kaydırma: Öğle namazının sünnetini kılarken ilk oturuşta sadece ettehiyyatü okunur.
Yatay Kaydırma: Öğle namazının sünnetini kılarken 3. ve 4. rekatlarında ayakta iken fatiha ile birlikte ek sure de okunur.
Yatay Kaydırma: Öğle namazının sünnetini kılarken 3. ve 4. rekatlarında ayakta iken fatiha ile birlikte ek sure de okunur.
BİLELİM BİLELİM

Yatay Kaydırma: İkindi namazının sünnetini ve yatsı namazının ilk sünnetini kılarken ilk oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli- Allahümme Barik okunur.
Yatay Kaydırma: İkindi namazının sünnetini ve yatsı namazının ilk sünnetini kılarken ilk oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli- Allahümme Barik okunur.
Yatay Kaydırma: İkindi namazının sünnetini ve yatsı namazının ilk sünnetini kılarken 3. ve 4. rekatlarında ayakta iken Sübhaneke, Fatiha ve Ek sure okunur.
Yatay Kaydırma: İkindi namazının sünnetini ve yatsı namazının ilk sünnetini kılarken 3. ve 4. rekatlarında ayakta iken Sübhaneke, Fatiha ve Ek sure okunur.
BİLELİM BİLELİM


Yatay Kaydırma: Rükudan kalkarken Semiallahü limen hamideh.” deriz. Anlamı: “Allah, kendisine şükreden kişiyi işitir”
Yatay Kaydırma: Rükudan kalkarken Semiallahü limen hamideh.” deriz. Anlamı: “Allah, kendisine şükreden kişiyi işitir”
Yatay Kaydırma: Rükuda 3 defa "Sübhâne rabbiyel azim.” deriz. Anlamı: “Yüce Rabbim! Senin adını saygı ile anarım”
Yatay Kaydırma: Rükuda 3 defa "Sübhâne rabbiyel azim.” deriz. Anlamı: “Yüce Rabbim! Senin adını saygı ile anarım”
BİLELİM BİLELİM

BİLELİM
Yatay Kaydırma: Rükudan doğrulduktan sonra “Rabbena lekelhamt.” Deriz. Anlamı: “Yüce Rabbimiz! Hamt yalnız sanadır.”
Yatay Kaydırma: Rükudan doğrulduktan sonra “Rabbena lekelhamt.” Deriz. Anlamı: “Yüce Rabbimiz! Hamt yalnız sanadır.”


BİLELİM BİLELİM
Yatay Kaydırma: Secdede 3 defa "Sübhâne rabbiyela'lâ." deriz. Anlamı: ““Yüce Rabbim! Senin adını saygı ile anarım”
Yatay Kaydırma: Secdede 3 defa "Sübhâne rabbiyela'lâ." deriz. Anlamı: ““Yüce Rabbim! Senin adını saygı ile anarım”
Yatay Kaydırma: Secde•  Secde bir rekatta iki kez yapılır•  İki secde arasında kısa bir zaman beklenilir.•  Dizler, eller, alın ve burun yere konur.
Yatay Kaydırma: Secde• Secde bir rekatta iki kez yapılır• İki secde arasında kısa bir zaman beklenilir.• Dizler, eller, alın ve burun yere konur.

Soru : Son oturuşta okunan dualar nelerdir?
Cevap :
· Tahiyyat
· Allahümme Salli
· Allahümme Barik
· Rabbena Atina
· Rabbenağfirli 628

Yatay Kaydırma: Namazın sonunda “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah.” diyerek selam verilir. Anlamı: “Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.”
Yatay Kaydırma: Namazın sonunda “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah.” diyerek selam verilir. Anlamı: “Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.”
Yatay Kaydırma: Son oturuşta;•  Erkekler, sol ayağının üzerine doğru otururlar.•  Bayanlar, ayaklarını sağ tarafa koyarak otururlar.
Yatay Kaydırma: Son oturuşta;• Erkekler, sol ayağının üzerine doğru otururlar.• Bayanlar, ayaklarını sağ tarafa koyarak otururlar.
BİLELİM BİLELİM5. Cemaatle Namaz
Soru : Cemaatle namaz kılarken uyulması gereken kurallar nelerdir?
Cevap :
· Cemaatle kılınan namazda kişi niyet ederek imama uyar, niyetinin sonuna “Uydum hazır olan imama.”ifadesini ekler ve onun yaptıklarını aynen yapar.
· İmamın okuması cemaatin okuması yerine geçeceği için, imam fatiha ve ek sureyi okurken cemaat susar ve dinler.
· Cemaat imamdan önce hareket etmemeye çalışır.
Soru : Cemaatle kılınan namazlar hangileridir? Örnekler veriniz.
Cevap :
· Cuma namazı
· Bayram namazı
· Teravih namazı
· Cenaze namazı
BİLELİM BİLELİM
external image clip_image051.gif
MihrapBulut Belirtme Çizgisi: Caminin içinde vaaz veren kişinin oturduğu yüksekçeYerdir.
Bulut Belirtme Çizgisi: Caminin içinde vaaz veren kişinin oturduğu yüksekçeYerdir.

Vaaz kürsüsüBulut Belirtme Çizgisi: İmamın cuma ve bayram namazlarında hutbe okuduğu, merdivenle çıkılan yerdir
Bulut Belirtme Çizgisi: İmamın cuma ve bayram namazlarında hutbe okuduğu, merdivenle çıkılan yerdir


MinberBulut Belirtme Çizgisi: İmamın cuma ve bayram namazlarında minberde yaptığı konuşmadır.
Bulut Belirtme Çizgisi: İmamın cuma ve bayram namazlarında minberde yaptığı konuşmadır.

Hutbe
629
6. Cuma Namazı
Kazanım : Cuma namazının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
Radyal Diyagram
Radyal Diyagram

Soru : Kimlere Cuma namazı farz değildir?
Cevap :
· Yolcu olanlara
· Hasta yaşlı olanlara
· Özgür olmayanlara
· Kadınlara

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışı:Önce dört rekât sünnet kılınır. İlk sünnetin kılınışı öğle namazının sünnetinin kılınışı gibidir.Cami içinde ezan okunur. İmam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbeden sonra kamet getirilerek cuma namazının iki rekâtlık farzı cemaat hâlinde kılınır. Cuma nazmının farzına niyet edilir ve imama uyulduğu belirtilir. Sabah namazının kılışı gibi kılınır. Daha sonra dört rekât sünnet kılınır. Bu da sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışı:Önce dört rekât sünnet kılınır. İlk sünnetin kılınışı öğle namazının sünnetinin kılınışı gibidir.Cami içinde ezan okunur. İmam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbeden sonra kamet getirilerek cuma namazının iki rekâtlık farzı cemaat hâlinde kılınır. Cuma nazmının farzına niyet edilir ve imama uyulduğu belirtilir. Sabah namazının kılışı gibi kılınır. Daha sonra dört rekât sünnet kılınır. Bu da sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Cuma namazı

629. 2
7. Teravih Namazı
Kazanım : Teravih namazının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
Radyal Diyagram
Radyal Diyagram

8. Bayram Namazı
Kazanım : Bayram namazının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.


external image clip_image058.gif


external image clip_image059.gif
Bayram Namazı

Bulut Belirtme Çizgisi: Namazdan sonra hutbe okunur.
Bulut Belirtme Çizgisi: Namazdan sonra hutbe okunur.
629. 3
Soru : Bayram namazında fazla tekbirler ne zaman alınır?
Cevap :
· Kıyam esnasında alınır. Üç tanesi birinci rekatta, diğer üç tanesi de ikinci rekatta okunur..
· Birinci rekatta : Sübhaneke duasından sonra, fatihadan önce
· İkinci rekatta: Fatiha ve ek sureden sonra, rükudan önce
9. Cenaze Namazı
Kazanım : Cenaze namazının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
external image clip_image061.gif

Bulut Belirtme Çizgisi: Rükusu ve secdesi olmayan bir namazdır.
Bulut Belirtme Çizgisi: Rükusu ve secdesi olmayan bir namazdır.
Bayram Namazı

Bulut Belirtme Çizgisi: Cenaze namazı ölen kişi için bir dua niteliğindedir.
Bulut Belirtme Çizgisi: Cenaze namazı ölen kişi için bir dua niteliğindedir.Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışı:•  Ölen kişinin erkek, kadın veya çocuk oluşuna göre niyet edilir.•  Tekbir alınır, eller bağlanır.•  Sübhaneke duası “ ve celle senaük” kısmıyla birlikte okunur.•  Eller kaldırılmadan tekbir alınır, Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur.•  Yine eller kaldırılmadan tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Bu duayı bilmeyenler Rabbena dualarını okurlar.•  Yine tekbir alınarak önce sağa sonra sola selam verilir.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Kılınışı:• Ölen kişinin erkek, kadın veya çocuk oluşuna göre niyet edilir.• Tekbir alınır, eller bağlanır.• Sübhaneke duası “ ve celle senaük” kısmıyla birlikte okunur.• Eller kaldırılmadan tekbir alınır, Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur.• Yine eller kaldırılmadan tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Bu duayı bilmeyenler Rabbena dualarını okurlar.• Yine tekbir alınarak önce sağa sonra sola selam verilir.
Cenaze Namazı


10. Namazı Bozan Durumlar
Kazanım : Namazı bozan durumları bilir.
Soru : Namazı bozan şeyler nelerdir?
Cevap :
· Namazın farzlarından birini terk etmek
· Göğüsle vücudu kıbleden başka yana çevirmek
· Namazda kendisinin işiteceği kadar gülmek
· Namazda konuşmak
· Birine selam vermek
· Bir şey yemek ve içmek
· Secdede iki ayağını birden kaldırmak
· Namazla ilgili olmayan bir işle uğraşmak
· Namazda iken abdestin bozulması
11. Namazın İnsana Kazandırdıkları
Kazanım : Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur.
Kazanım : Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar. 629. 4
external image clip_image065.gif
Namazın KazandırdıklarıBulut Belirtme Çizgisi: Namaz insanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. Namaz kılan insan günde beş ayrı zamanda Allah’ın huzuruna çıktığı için Allah’ın varlığını her an hisseder. Yaptıklarını Allah’ın gördüğünü aklından hiç çıkarmaz. Bundan dolayı onun hoşnut olmayacağı davranışlardan uzak durur. Davranışlarına dikkat eder, haksızlıktan uzak durur. Allah rızası için namaz kılan biri asla kötülük düşünmez
Bulut Belirtme Çizgisi: Namaz insanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. Namaz kılan insan günde beş ayrı zamanda Allah’ın huzuruna çıktığı için Allah’ın varlığını her an hisseder. Yaptıklarını Allah’ın gördüğünü aklından hiç çıkarmaz. Bundan dolayı onun hoşnut olmayacağı davranışlardan uzak durur. Davranışlarına dikkat eder, haksızlıktan uzak durur. Allah rızası için namaz kılan biri asla kötülük düşünmez

629. 5

12. Kunut Duaları Ve Anlamı
Kazanım : Kunut dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.

KUNUT DUALARI
OKUNUŞU
ANLAMI
Allahümme innâ nesteînüke
Ey Allah'ım! Bize yardım etmeni,
Ve nestağflrüke ve nestehdîk.
Bizi bağışlamanı, bize doğru yolu göstermeni diliyoruz.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk.
Sana inanıyoruz ve sana tövbe ediyoruz.
Ve netevekkelü aleyke
Sana güveniyoruz.
Ve nüsnî aleykel hayra
Her iyiliği senden bilerek seni övüyoruz.
Küllehû neşkürük ve la nekfürük.
Sana şükrediyoruz, nankörlük etmiyoruz.
Ve nahleü ve netrukü men yefcürük.
Sana isyan edenlerden uzak duruyor, onlara katılmıyoruz.
Allahümme iyyâke na'büdü
Ey Allah'ım ! Yalnız sana kulluk ediyoruz.
Ve leke nüsallî ve nescüd.
Senin için namaz kılıyor, secde ediyoruz.
Ve ileyke nes'â ve nahfıd.
Sana yaklaşmak için çalışıp çabalıyoruz.
Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek.
Rahmetini umuyor, azabından korkuyoruz.
İnne azâbeke bilküffâri m ü Ilı ı k.
Azabın seni inkâr edenlere erişecektir.

Soru : Kunut duaları ne zaman okunur?
Cevap : Kunut duaları vitir namazının üçüncü rekatında kıyamdayken alınan tekbirden sonra okunur.

629. 6

AÇIKLAMA
Konu anlatımını derslerde yardımcı olması amacıyla hazırladım. Konu başlıklarına göre düzenledim. Konunun sınırları kapsamında kalan ve hedef davranışa ulaştırabilecek her bilgiyi almaya, her etkinliği düzenlemeye çalıştım.Not: Sayfalara verilen numaralar, sırasıyla sınıf, ünite ve sayfa numarasıdır. Örneğin 813 numarasının açılımı, 8. sınıf 1. ünite 3. sayfa şeklindedir.

Not: Dikkatli bir şekilde yapılmış bir çalışma, ancak hatalar, eksikler olabilir. Tespit ettiğiniz hatalar varsa bunları bize bildirmeniz bizim de doğruyu bulmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Yusuf KELEŞ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Aşık Veysel İlköğretim Okulu
Kağıthane/İSTANBUL
Tlf : 0505 577 12 56
0539 716 76 15
0545 820 60 06